Selecteer een pagina

OSTEOFORCE
multidisciplinair therapeutisch centrum

Astma & EczeemIn 1985 ontwikkelde Jacques R Gesret een manuele behandeling voor astma en allergie: de methode Gesret. Sinds het overlijden van zijn 10 jarige zoon Frank in 1974, ten gevolge van een astma crisis, heeft Jacques Gesret al zijn tijd gewijd aan het bestuderen van de oorzaken van deze ziekte. Gedurende jaren slaagt hij er in zijn technieken te verbeteren, en daardoor te begrijpen hoe de verschillende zenuwsystemen reageren op zijn therapie. Door zijn langdurige autodidactische studies, ondersteund door menig auteur, vergaarde hij de kennis over de perifere zenuwsystemen. In 1996 wierp deze kennis vruchten af door het publiceren van zijn boek: Asthme, recherche fondamentale et nouvelles thérapeutiques des pathologies du système immunitaire, en in 1997: Acupuncture et ostéopathie vérité neurophysiologique. Zijn studies werden regelmatig gedeponeerd sinds 1985 en kunnen worden geraadpleegd in de medische bibliotheken van Parijs en Bordeaux.

De jarenlange toepassing van deze methode, aangevuld met andere technieken uit de manuele therapie, osteopathie, fasciatherapie hebben ons toegelaten om vanaf nu een therapie voor te stellen die breder en uitgebreider is: de Manuele Neuro-Immuun Therapie of MN-IT

Wat is Astma?

In geen enkel geval kan de oorzaak van astma beschouwd worden als een permanente ontstekingstoestand van het longweefsel zoals het in de geneeskunde wordt beweerd. Inderdaad, een ontsteking is niet de oorzaak maar wel een defensief antwoord. Astma is een normale reactie van het lichaam als antwoord op abnormale informatie die afkomstig is van de plexus pulmonalis (= zenuwbanen van de longen). Dit noemt men ook wel “spookinformatie” of foutieve informatie. Deze “verwarrende” informatie treedt op doordat abnormale zenuwprikkels worden gestuurd vanuit een zenuwknoop (ganglion). Dit ganglion ontvangt ook informatie vanuit verschillende organen, spieren, gewrichten en huidweefsels. Als men nu een zenuwvezel in zijn traject stoort, dan worden deze prikkels doorgestuurd naar de zenuwuiteinden ter hoogte van de organen of structuren waar ze mee in verbinding staan. In het geval van astma, is deze foutieve informatie afkomstig van gedeeltelijke ontwrichting van welbepaalde ribgewrichten Astma patiënten vertonen allemaal systematisch deze abnormale ribproblemen, gecombineerd met een instabiel bekken door een echt of vals kort been. Maar, wat men tegenwoordig astma noemt, is dat wel astma? Jacques GESRET heeft ontdekt dat er twee soorten ademhalingsproblemen bestaan: één die een uitademingprobleem behelst (klassieke astma), en een tweede die een inademingprobleem omvat (spasme van de pharynx, ten onrechte bestempeld als astma in meer dan 50% van de gevallen). Deze “inademingsastma” komt voor bij personen die last hebben van irritaties in de keel (gevoelsstoornissen in de keel), die een kleine, droge hoestreflex uitlokken vooral gedurende de nacht (van middernacht tot 2u ’s ochtends) en dat zich verder zet in een sterk spasme van de pharynx die brutaal de inademlucht tegenhoudt. Dit probleem is te wijten aan een irritatie van een zenuw (N. glossopharyngeus). “Uitademingsastma” is de meer gekende, klassieke vorm van astma. De symptomen zijn zeer bekend: de borstkas blijft geblokkeerd en uitgezet, de patiënt ademt snel in met behulp van zijn middenrif (=buikademhaling), ademt met moeilijkheden lang uit door de mond met de lippen op mekaar geperst; met fluitende piepende geluiden omdat de bronchen geblokkeerd zijn.

Interventie mogelijkheden

MN-IT heeft een therapeutisch protocol op punt gezet met zachte manuele technieken, dat toelaat om alle symptomen te doen verdwijnen (in meer dan 90% van de gevallen) in 3 tot 4 zittingen. Bij kinderen zijn de resultaten onmiddellijk te merken, de vitale capaciteit wordt terug gewonnen vanaf de eerste behandeling, Bij volwassenen worden de resultaten mee bepaald door de leeftijd van de patiënt (artrose) en de langdurigheid van de ziekte. Ongeacht de ernst of de duur van de klachten, er wordt steeds een betere levenskwaliteit geboden aan de patiënt.

Allergieën
Allergie is in hoofdzaak een ontregeling van het immuunsysteem. Jacques Gesret heeft in zijn boek in 1996 de relatie aangetoond die er bestaat tussen de mechanische storingen, hun invloed op de zenuwknopen en de ontregeling van het immuunsysteem. Normalisatie van deze mechanische storingen maken een einde aan de foutieve informatie die van deze zenuwknopen komt, zodat het immuunsysteem zich in enkele weken normaliseert.

Huidziekten
Ook hier is het basissysteem identiek: door geblokkeerde gewrichten wordt via zenuwbanen foutieve informatie verzonden naar huidzones die ermee in verbinding staan. Het defensiemechanisme van het lichaam zal reageren in die huidzones die daardoor overprikkeld worden. Naargelang een aantal factoren (bekken – ribben – nekwervels – kort of lang been) zich links of rechts in problemen bevinden, zal er psoriasis of eczeem ontstaan. Deze vaststellingen zijn systematisch. De behandelingsstrategieën zijn identiek aan die van astma. Afhankelijk van de ernst kan eczeem reeds op enkele weken tijd verdwijnen. Psoriasis heeft een eerste cyclus van 3 à 4 behandelingen nodig, 1x per week en indien nodig nabehandelingen na één of twee maanden. Door het zeer specifiek karakter ven de technieken is het erg belangrijk dat ze worden uitgevoerd door een erkend MN-IT Therapeut. Enkel erkende MN-IT therapeuten hebben voldoende opleiding en bijscholingen gevolgd om een goede behandeling te verzekeren. Er worden zeer specifieke technieken aangeleerd ter equilibratie van bekken, borstkas en het perfect positioneren van de eerste nekwervel, samen met alle tests die er voor nodig zijn en de controles leveren. Deze technieken worden zacht doch doorgedreven uitgevoerd en kunnen bvb. zelfs worden toegepast op een zuigeling van 3 weken jong die last heeft van eczema.

Meer informatie over Manueel Neuro Immuun Therapie vindt u op de site van onze beroepsvereniging www.mnitherapy.com.